5 maart 2018

blikken dozen

 papiertjes van de blikken dozen scheuren, trekken


 torens bouwen met de metalen blikken dozen
 de stiftenrobot gaatjes boren met de boorrobot in de blikken dozen