5 oktober 2014

een kriebelweekje met slakjes in de klas
 evenveel slakjes als stippen
 scheerschuimschilderen