17 maart 2015

knutselwerkje: de kip legt eitjes in het nest

 Schilderen met een pluim
 De lel en kam zijn rood, de bek is oranje.
 eitjes uit klei maken door te rollen tussen onze handen
 In elk vakje komt één eitje (1-1 relatie)
Pluimen op de kip kleven
Hooi in het nest leggen

 De kip op haar nest zetten


klaar!!!

kippen-pluimen-maïs

De maïs los maken van de maïskolf (fijne motoriek)
Elk kuikentje krijgt 1 korreltje maïs. (1-1 relatie) Een ballon opvullen met maïskorreltjes. (fijne motoriek)

De  ballon een klein beetje opblazen
en nu kunnen we stempelen met de ballon. Wat horen we?


 Bewegen met een pluimpje.


Schilderen met een pluim.
Vegen.
De kam is rood
De lel is rood
en de bek is geel.
Schilderen met één vinger.

 Evenveel eitjes als stippenNaar de 7 kippen, 1 haan en een eend van Helena gaan kijken. graan en maïs

 de grote haan Dank u wel mama van Helena dat we even op bezoek mochten komen,
een sapje  en een leuk speelgoedeitje kregen.