6 december 2018

spelen met de cadeautjes van de Sint

 De cadeautjes van Sint sorteren per kleur
 Een bedje voor de pop

 Een heel groot cadeau gemaakt met de Smartknexx

 Een lange slinger Memory: 2dezelfde zoeken

bewegen met stukjes slinger


4 december 2018

vrijdag mag juf op bijscholing

info:

vrijdagnamiddag 7 dec. mag ik op bijscholing: EHBO. De kleuters mogen dan een keer in de klas van juf Els spelen. Kinderverzorgster juf Kristel komt i.p.v. 's morgens dan in de namiddag meehelpen. 

- Er liggen nog enkele pakjes pannenkoeken in de kleuterkoelkast. Voor 3 euro per pakje steun je de mug-helikopter. Te koop bij de kleuterjuffen.

- Donderdagavond 20 dec. is er voor het peuter -1ste kleuter en het 2de kleuter GEEN oudercontact.
Wij zien de ouders al heel veel op de speelplaats voor een gesprekje.  We zullen wel ergens in maart een evaluatiemoment houden voor het 1ste en 2de kleuter.

Sint en Piet op bezoek in de snoezelklas

 Zwarte Piet heeft een witte snor!
 Oei oei,  sloeberPiet zit op de stoel van Sint!

 Letterkoekjes vliegen door de lucht! Rapen maar!


 Cadeautjes voor in de klas!


Dag Sinterklaasje, daaaaag daaaaag zwarte Piet