5 september 2019

Ik ben de beste buur van de NATUUR


hieperdpiep Axana was jarig in de vakantie. Vandaag feest en popcorn!turnen met juf Jenny

We kunnen dit jaar ons pimpamkikkerklasje af en toe  in twee groepjes splitsen. Zo ook voor het turnen de donderdag. De oudste en de jongste kleuters. Na de krokusvakantie splitsen we de groep dan in 1ste kleuter en peuter. Zo krijgen de eerste kleuters al meer opdrachten terwijl de jongste kleuters vooral nog experimenteren met het turnmateriaal.

De vrijdag gaan ze wel allemaal samen en ook met de 1ste kleuters van Damme en kinderverzorgster Juf Vanessa naar de turnzaal.
De donderdag is het de ene week in de snoezelklas en de andere week in de turnzaal.

Vandaag was het bewegen met de hoepels.


de getalrij al springend opzeggen


4 september 2019

Met mijn schooltas naar de klas

 Hetzelfde kleur van potlood zoeken als mijn schooltas!
De OMTREK van mijn schooltas tekenen! OM, rond de schooltas!
 fietsen
 Hazelnoten verzamelen


 Marleen en Tanja die helpen in de eetzaal
 kinderverzorgster juf Vanessa die heel de dinsdag en donderdag en vrijdag (van 8.40 tot 10.30) in de klas komt helpen.

 dezelfde schooltas, een rugzak of een trolly


liedje: ting ting doet de bel
lopen lopen snel
hopla hopla naar de klas
met mijn schooltas


Schooltas leggen, niemand zeggen
ik heb de hele dag gespeeld
in heel veel hoekjes gespeeld
1 hoekje is rood 
de ander is geel 
hier leg ik mijn schooltas neer